Jukka Helin blir direktör för FPA:s gemensamma tjänster

Helin tillträder som direktör för FPA:s gemensamma tjänster 1.1.2022.

FM Jukka Helin har valts till ny direktör för FPA:s resultatenhet för gemensamma tjänster. Han tillträder 1.1.2022.

Resultatenheten för gemensamma tjänster ansvarar exempelvis för FPA:s personal-, upphandlings-, översättnings- och ekonomitjänster.

– De gemensamma tjänsterna har en central roll när FPA:s framtid byggs upp. Vår mission är att hjälpa FPA att anpassa sig till omvälvningar i arbetet, till exempel till att arbeta i nya digitala arbetsmiljöer. Vår kärnuppgift är att möjliggöra verksamheten inom en stor organisation och se till att våra tjänster motsvarar FPA:s behov i dag och i morgon, säger Helin.

Helin övergår till sitt nya uppdrag från FPA:s IT-tjänster, där han varit chef för IT-enheten för digitala tjänster. Tidigare har Helin bland annat arbetat med olika uppgifter inom utveckling och ledning av den digitala kundupplevelsen vid Vapo och Helen.

Befattningen söktes av 49 personer.