Kom ihåg att ge Suomi.fi-fullmakter i god tid

Katso-tjänsten tas snart ur bruk. För företag som använder FPA:s e-tjänster lönar det sig att redan nu se till att de fullmakter som behövs för att sköta FPA-ärenden ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

I en del av FPA:s e-tjänster används redan nu Suomi.fi-identifikation som gör det möjligt för användaren att identifiera sig med alla starka identifieringsverktyg. Starka identifieringsverktyg är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort. I Kelmu och e-tjänsten för arbetsgivare loggar man fortfarande in med Katso-kod och fullmakterna ges i Katso-tjänsten. Mer information om ändringar som gäller de här tjänsterna ges senare.

Om du ännu inte har ett starkt identifieringsverktyg ska du skaffa det genast så att du också i fortsättningen kan använda FPA:s e-tjänster.

Skaffa ett starkt identifieringsverktyg

Du kan logga in på FPA:s e-tjänster med samma personliga identifieringsverktyg som du använder för att logga in på din nätbank. Om du inte vill använda dina egna bankkoder kan det vara ett alternativ att skaffa ett mobil-ID till SIM-kortet på din arbetstelefon. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Man kan också logga in med ett certifikatkort. Ett certifikatkort är antingen ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata . Läs mer om certifikatkort på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Fullmakter behövs

Du behöver också Suomi.fi-fullmakter för den e-tjänst som du använder. FPA:s e-tjänster kan användas endast om man har den fullmakt eller de fullmakter som krävs. En del av tjänsterna fungerar fortfarande med de fullmakter som finns i Katso-tjänsten, men efter att Katso-tjänsten tagits ur bruk kräver samtliga tjänster Suomi.fi-fullmakter. Fullmakter begärs och ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Fullmaktskoder för FPA:s olika e-tjänster

Läs mer