Kom med och utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

 

Kundråden för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning ordnas i Helsingfors 23.10.2018 och i Tammerfors 6.11.2018. Anmälningstiden har gått ut.

I båda kundråden ryms 10 kunder. Det är en lämplig gruppstorlek för att alla deltagare ska kunna få sin röst hörd.

Målet är att få med deltagare från alla kundgrupper i kundråden. Ifall flera än 10 personer anmäler sig, kommer FPA att välja deltagare så, att de olika kundgrupperna och tolkningsbehoven är representerade i råden.

FPA:s kundråd är inte bestående, utan de sammankallas för att diskutera teman som varierar från år till år. Ett tema år 2018 är en utmärkt kundupplevelse. Tidigare har kundråd arrangerats till exempel om utkomststöd, arbetsförmåga och internationella situationer.

I kundrådet om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning kommer man att diskutera tjänsten och hur den fungerar samt tillsammans fundera och söka idéer för att utveckla tjänsten i framtiden. Kundrådets program och innehåll blir klart närmare tidpunkten för råden. Båda råden kommer att ha samma program och innehåll.

Även klockslagen och den exakta platsen för kundråden klarnar senare. Deltagarnas resekostnader ersätts mot det förmånligaste färdmedlet. Deltagarna får ingen annan ersättning.

Kundråden hålls på finska och tolkas enligt deltagarnas behov. Till exempel en kund som använder finlandssvenskt teckenspråk kan delta med tolkning till och från finska.

Läs mera