Nu går det att ta ut läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Portugal – i Finland kan man ta ut läkemedel med portugisiska och kroatiska recept

Efter hand blir det möjligt att ta ut läkemedel i andra europeiska länder med ett finländskt elektroniskt recept  och på motsvarande sätt i Finland med recept från andra länder. I Portugal finns det till en början ett apotek där man kan ta ut läkemedel med ett finländskt recept, och längre fram utvidgas tjänsten till fler apotek.

Det går att ta ut läkemedel utomlands med ett finländskt recept, bara man först har gått in på Mina Kanta-sidor och gett sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till utländska apotek.

Det är inte bara turister som har nytta av att recepten rör sig över landsgränserna, utan också de som bor utomlands och de som jobbar någon annanstans än i sitt hemland.

– I Portugal bor det finländare som kan behöva ta ut läkemedel med ett elektroniskt recept från sitt hemland, säger Sini Palo som är kundrelationsansvarig för FPA:s Kanta-tjänster.

Före Portugal har det gått att ta ut läkemedel med ett finländskt recept i Estland och Kroatien. I Estland utnyttjas möjligheten redan flitigt.

– Även om receptexpedieringarna har varierat under våren och sommaren på grund av begränsningarna i resandet, togs läkemedel i juli redan över 800 gånger ut i Estland med finländska recept. Det här motsvarade nivån i juli i fjol, säger Sini Palo.

Köp av receptbelagda läkemedel utomlands med ett finländskt recept

  • En förutsättning för köp av läkemedel utomlands är att medborgaren har gått in på Mina Kanta-sidor och där gett sitt samtycke till utlämnande av uppgifter till utländska apotek. Pass eller identitetskort ska tas med när man besöker apoteket.
  • FPA-ersättning för läkemedelsinköp utomlands kan sökas i efterskott i Finland.
  • I utlandet går det inte att köpa narkotiska läkemedel och inte heller läkemedel som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet (HCI-läkemedel), eftersom dessa kräver originalrecept.
  • I Portugal ansluter sig fler apotek efter hand och därför är det viktigt att i förväg kontrollera om europeiska elektroniska recept fungerar på apoteket.

På finländska apotek har man sedan juni i år kunnat ta ut läkemedel med ett estniskt recept. Nu ansluter sig Portugal och Kroatien och småningom också andra europeiska länder.

Läs mer