Ny konkurrensutsättning av taxiresor i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Lappland och Nyland

Den nya konkurrensutsättningen av taxiresor i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Lappland och Nyland framskrider. Enligt marknadsdomstolens beslut ska FPA konkurrensutsätta taxiresorna på nytt i de här fyra områdena.

FPA söker en serviceproducent eller serviceproducenter för att sköta de taxiresor som ersätts av FPA i landskapen Södra Österbotten, Egentliga Tavastland, Lappland och Nyland. Upphandlingsannonserna har för Egentliga Tavastlands del publicerats 29.7.2020 och för Södra Österbottens, Lapplands och Nylands del 30.7.2020.

Upphandlingarna genomförs som koncessioner landskapsvis. Det är fråga om en helhetsservice som omfattar beställning av taxiresor, samordning och förmedling av resor, ordnande och övervakning av transporttjänster samt betalningsrörelse och rapportering. Betalningsrörelsen sköts med hjälp av FPA:s elektroniska direktersättningsförfarande. Upphandlingsannonserna finns på annonseringskanalen för offentliga upphandlingar, Hilma. Anbuden ska lämnas senast 4.9.2020 kl. 13.00.

Upphandlingshelheterna i landskapen motsvarar i stor utsträckning FPA:s tidigare upphandlingar. De tidigare upphandlingsannonserna och anbudsförfrågningarna gällande taxitjänster i Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Lappland publicerades i januari 2018 och marknadsdomstolen upphävde upphandlingsbesluten i november 2019. Den tidigare upphandlingsannonsen gällande taxitjänster i Nyland publicerades i november 2018 och marknadsdomstolen upphävde upphandlingsbeslutet i februari 2020.

De nuvarande serviceproducenterna i landskapen sköter de taxiresor som ärsätts av FPA enligt det nuvarande avtalet tills vidare. Kunderna ska fortsättningsvis beställa taxi via regionala beställningsnumret.

Ytterligare information