Nytt infopaket om sjukförsäkring av sjömän

På webbadressen www.fpa.fi/sjoman finns svar på frågor (FAQ) som ofta ställs av sjömän. De behandlar FPA-kortet, intyget om vårdförmåner, sjukförsäkringsfrågor och läkemedelsersättningar.

EG-lagstiftningen stadgar att en person kan omfattas av den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Enligt den s.k. flaggregeln får personalen på ett fartyg sin sociala trygghet i det EU- eller EES-land där fartyget är registrerat.

Finländare som arbetar på ett fartyg registrerat i ett annat EU- eller EES-land får alltså i allmänhet sin sociala trygghet i fartygets hemland, även om finländarna vore fast bosatta i Finland.

Flaggstaten ansvarar också för sjömannens sjukförsäkring. De som arbetar på fartyg som är registrerade i Sverige omfattas av sjukförsäkringen i Sverige och inte av sjukförsäkringen i Finland. Därför får de inte heller något FPA-kort.

Flaggregeln har tillämpats sedan år 1994 då Finland gick med i EES.

Sjömän vår sjukvård i bosättningslandet

Flaggregeln inverkar inte på sjömannens rätt att få sjukvård i sitt bosättningsland. En sjöman som bor i Finland får offentlig sjukvård mot kundavgifter som kommuninvånare betalar. För kostnaderna ansvarar det land där sjömannen är sjukförsäkrad.

FPA beviljar på begäran Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Intyget ska uppvisas på begäran.

En sjöman som bor i Finland har också rätt att i efterskott få ersättning för sjukvårdskostnader för privat läkarvård, sjukvårdsresor och läkemedelsköp.

En person som är fast bosatt i Finland men som arbetar utomlands eller är anställd av en utländsk arbetsgivare ska alltid hos FPA utreda om han eller hon omfattas av den sociala tryggheten och sjukförsäkringen i Finland. Avgörande är inte om det är frågan om anställning på viss tid eller fast anställning.

Sjukförsäkringslagen i Finland förpliktar de försäkrade att själva meddela FPA om förändringar som påverkar rättigheten till socialförsäkringsförmåner.

Ytterligare information till kunder

Servicenummer för frågor om flyttning till eller från Finland 020 692 227 må-fre kl. 8–18

www.fpa.fi/sjoman