Obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande överförs till utsökning i mitten av december

Hälsovårdavgiften för högskolestuderande för höstterminen 2021 borde ha betalats senast 30.9.2021. Obetalda avgifter kommer att överföras till utsökning i mitten av december.

FPA skickade i slutet av oktober en betalningspåminnelse till studerande som inte hade betalat hälsovårdsavgiften i tid. Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 30.9.2021 för de studerande som anmält sig som närvarande för höstterminen 2021 senast 30.9.2021.

Om en studerande inte har betalat hälsovårdsavgiften efter att ha fått en betalningspåminnelse och avgiften inte har kunnat kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen för december, kommer avgiften att överföras till utsökning. Enligt FPA:s nuvarande uppgifter kommer 7 500 avgifter att överföras till utsökning.

För att undgå utsökning ska den studerande betala avgiften genast med de uppgifter som framgår av betalningspåminnelsen. Om den studerande inte har kvar den betalningspåminnelse som skickats per post till hemadressen, hittas betalningsuppgifterna på nätet i e-tjänsten MittFPA.

Om den studerande inte har betalat hälsovårdsavgiften syns den i MittFPA under Indrivningsärenden. Om avgiften har betalats syns där inga avgifter som är föremål för indrivning. Den studerande kan också kontrollera i sin egen nätbank om avgiften är betald.

Läs mer