Öppettiden för telefontjänsten för arbetsgivare ändras 1.4.

Från 1.4.2020 är FPA:s telefontjänst för arbetsgivarkunder öppen från måndag till fredag kl. 9–15. Svenskspråkig service ges på  telefonnumret är 020 692 239 och på finska på numret 020 692 241.

Den nya öppettiden är densamma som för chatten för arbetsgivare. Det går ofta snabbare att få svar på sina frågor via chatten än per telefon. Samtidigt ändras öppettiden för FPA:s telefontjänst för FPA:s samarbetspartner.

Arbetsgivarkunder, till exempel löneräknare, får snabbast svar på vanliga frågor i chatten för arbetsgivare.   För krävande frågor som inte brådskar och som förutsätter identifiering kan arbetsgivarkunder också använda skyddad e-post. Det är skäl att först noggrant läsa igenom anvisningen om hur man skickar skyddad e-post.

På webbsidorna för arbetsgivare finns en särskild sida med information om coronavirusläget. Den uppdateras efter behov.

Läs mer