Servicenumret för basinkomst stängs 1.2

FPA:s servicenummer som var avsett för personer som deltog i försöket med basinkomst stängs 1.2. I fortsättningen kan de som deltog i försöket ringa FPA:s andra servicenummer enligt sin livssituation.

Servicenumret för basinkomst stängs eftersom antalet samtal har minskat betydligt i januari. Försöket med basinkomst upphörde 31.12.2018.

FPA:s servicenummer för kunder finns på adressen www.fpa.fi/servicenummer. Telefonservicen har öppet alla vardagar kl. 9–16.

Kunderna kan också boka tid för kundbetjäning per telefon eller för ett besök på något av FPA:s serviceställen. När kunden bokar tid på förhand kartläggs kundens situation och kunden får råd om hur man ansöker om förmåner.

Det tvååriga försöket med basinkomst genomfördes 2017–2018. I försöket fick 2 000 slumpmässigt utvalda arbetslösa personer varje månad en basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller av om personerna t.ex. sökte arbete aktivt.

På FPA:s webbplats finns anvisningar om hur kunden ska gå till väga när försöket med basinkomst upphör.

Närmare information för kunder