Information på Skype för arbetsgivare i startgroparna

Från och med början av februari ordnar FPA korta Skype-presentationer för arbetsgivare där sakkunniga informerar om aktuella ärenden. Presentationerna går på finska och varar cirka en halv timme. De kommer att ordnas cirka en gång i månaden under vårens lopp. Den första presentationen ordnas 6 februari och den har temat ”Tulorekisteritietojen käyttö Kelassa” (Användningen av inkomstregisteruppgifter vid FPA).

Datumen och klockslagen samt temana för presentationerna publiceras på förhand i Työnantajainfo och på fpa.fi/arbetsgivare. Presentationerna sparas så att man kan se och lyssna på dem senare.

6.2.2020 kl. 13 Skype-presentation om inkomstregisteruppgifter vid FPA

Den första Skype-presentationen för arbetsgivare handlar om hur FPA använder de uppgifter som fås från inkomstregistret. Bland annat går man igenom hur handläggningen av arbetsgivarnas ärenden har förändrats, vilka uppgifter FPA får från inkomstregistret, vilka uppgifter som är viktiga och vilka uppgifter FPA inte får från inkomstregistret.

Målgrupp:

Experter inom löneräkning, experter inom personaladministration, utvecklare av lönesystem, andra som är intresserade av ämnet

Tid:

Torsdag 6.2 kl. 13–13.30

Länk för deltagande: Anslut till Skype-mötet (ingen förhandsanmälning)

Presentationen ordnas virtuellt med hjälp av Microsoft-programmet Skype for Business. Deltagarna behöver en nätförbindelse, hörlurar (högtalare) och en mikrofon (t.ex. hörlurar med mikrofon). Skype-programmet behöver inte vara installerat på datorn (se den tekniska anvisningen).

Frågor och önskemål

Under presentationen kan man ställa frågor via chatten. Presentationsmaterialet kompletteras vid behov senare med frågor och svar som publiceras på fpa.fi-sidorna för arbetsgivare på adressen www.fpa.fi/arbetsgivare-guider.

Eventuella önskemål beträffande teman för kommande Skype-presentationer kan skickas till adressen tyonantajainfo@kela.fi.

Välkommen med!

 

Information om kommande Skypeinfon publiceras på fpa.fi/arbetsgivare och i nyhetsbrevet Työnantajainfo.

Beställ nyhetsbrevet Työnantajainfo här! Nyhetsbrevet innehåller länkar till viktig information på svenska.