Smidigast att sköta sina ärenden på nätet

Köerna till FPA är för tillfället exceptionellt långa. För den som klarar av att sköta sina ärenden på nätet är e-tjänsten det smidigaste och snabbaste alternativet.

Logga in på e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. Där kan du ansöka om nästan alla förmåner och t.ex. kontrollera uppgifter om handläggningen av din ansökan. Det går inte att snabba på handläggningen av ansökan genom att besöka FPA-byrån eller ringa FPA:s telefontjänst.

Du kan också lämna in bilagor via e-tjänsten. Som bilaga duger t.ex. en tydlig bild som tagits med telefonens kamera.

Om du inte har någon egen dator eller saknar nätförbindelse kan du också komma till byrån för att göra en elektronisk ansökan. För att kunna använda e-tjänsten behöver du personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

Du kan också läsa frågespalten Fråga FPA, där det kan finnas ett färdigt svar på din fråga.    

Undvik rusningstider och besök byrån i slutet av veckan

På FPA-byrån finns det kundrådgivare som ger dig personlig rådgivning och information om alla FPA-förmåner.

Måndag är den livligaste dagen på FPA-byråerna. Mot slutet av veckan är det i allmänhet lugnare. Om du vill undvika köer lönar det sig att komma till byrån i slutet av veckan. På förmiddagen är det vanligtvis också färre kunder på byråerna än på eftermiddagen.

Ta med dig ett identitetsbevis när du besöker FPA-byrån, t.ex. ditt körkort eller pass. Om du sköter en annan persons ärenden behöver du förutom identitetsbeviset även en specificerad fullmakt av personen i fråga.

FPA kan också ringa upp dig

Telefontjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 8-17. För närvarande får telefontjänsten exceptionellt många samtal, så man kan bli tvungen att köa. Om du står kvar i kön tas ditt samtal emot när det är din tur. Om du avbryter samtalet och ringer upp på nytt hamnar du sist i kön. Om det inte går att köa till telefontjänsten beror det på att köplatserna redan är upptagna.

Du kan också be oss ringa upp dig. Denna möjlighet erbjuds om det finns lediga köplatser i tjänsten. När FPA ringer upp kunden kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611.

På numret 020 634 0210 hör du när som helst under dygnet ett inspelat meddelande om betalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. Du kan också kolla upp de allmänna betalningsdagarna på webben på adressen www.fpa.fi/betalningsdagar.

Närmare information: