Studerande i familjer med låga inkomster börjar få läromaterialstillägg till studiepenningen

Det sker förbättringar i studiestödet för studerande på andra stadiet 1.8.2019. Också studerande som är under 17 år kan få det nya läromaterialstillägget.

Studiestödet förändras i augusti 2019 på följande sätt:

  • Ett nytt läromaterialstillägg till studiepenningen införs.
  • Föräldrarnas inkomster inverkar inte längre på studiestödet för studerande som fyllt 18 år och bor självständigt.
  • Studiestödstiden för gymnasiestudier förlängs.

Läromaterialstillägg kan betalas från och med augusti 2019

Från och med augusti 2019 kan unga personer som deltar i yrkesutbildning eller gymnasieutbildning få ett läromaterialstillägg till studiepenningen om föräldrarnas inkomster är högst 41 000 euro per år. Läroamaterialstillägget är 46,80 euro/månad.

Det kan betalas till studerande som är under 20 år och bor hos sin förälder eller till studerande som är under 18 år och bor någon annanstans än hos sin förälder. Också studerande under 17 år kan få läromaterialstillägg, även om de inte kan få annan studiepenning.

Läromaterialstillägget beviljas utan ansökan de studerande som redan får studiestöd. Om du ännu inte får något studiestöd, men du skulle ha rätt till läromaterialstillägg ska du ansöka om studiestöd på nätet eller med ansökningsblankett OT 1r.

Föräldrarnas inkomster minskar inte i fortsättningen på studiestödet för studerande som bor självständigt 

I fråga om studerande under 18 år som bor någon annanstans än hos sin förälder inverkar föräldrarnas inkomster inte längre från och med augusti 2019 på studiepenningens grundbelopp eller på studiestödets bostadstillägg.

På läromaterialstillägget till studiepenningen, på studiepenningens förhöjning för mindre bemedlade och i vissa fall på beviljande av statsgaranti för studielån inverkar föräldrarnas inkomster däremot även efter augusti.

En studerande som är 17 år och som bor någon annanstans än hos sin förälder, och vars föräldrars inkomster förhindrar beviljande av studiepenning, kan få studiestöd från och med augusti 2019. Ansökan ska göras på nätet eller med ansökningsblankett OT 1r. FPA justerar automatiskt studiestödet för dem som redan har stöd.

För gymnasiestudier beviljas studiestöd för 10 månader per läsår

Från och med augusti 2019 ändras också studiestödstiden per läsår för gymnasiestuderande. En studerande kan få studiestöd för läsårets tio månader, från början av augusti till slutet av maj. För gymnasiestuderande som redan får studiestöd förländer FPA stödtiden utan ny ansökan.

Närmare information för kunderna