Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning: Förmedling av tolkbeställningar för 2018 börjar 4.12.
 

 


I upphandlingen har FPA fått det eftersträvade antalet tolkar, bortsett från vissa områden och kundgrupper. Man kan göra beställningar, även om man inte ännu meddelat sina kunduppgifter eller gjort en kundlista. Det lönar sig att meddela sina kunduppgifter så noggrant som möjligt.

Upphandlingen av tolktjänst, som inleddes på våren, är nu på slutrakan och den nya avtalsperiodens serviceproducenter har valts. Enligt FPA:s uppskattning finns det tillräckligt med tolkar, förutom för vissa kundgrupper och områden.

– Tolktjänsten har ordnats områdesvis för att vi ska kunna hitta tolkar så nära kunderna som möjligt och så att tolkarna inte ska behöva använda onödigt med tid på att resa, utan hinner i stället göra mera tolkningsarbete, säger kompetenscentrets chef Mikko Toivanen.

Via upphandlingen har FPA fått en tydligare bild av områden där det är brist på tolkar. Redan tidigare har det varit brist på tolkar för talskadade personer i norra Finland och tolkar för hörselskadade personer i östra Finland. Anordnandet av den svenskspråkiga servicen är utmanande i hela landet.

– Vi har inte kunnat upphandla tillräckligt med tolktjänst till vissa områden och vissa kundgrupper. Det finns jobb, men tolkar saknas. Vi försöker lösa det här under slutet av året, fortsätter Toivanen.

Det lönar sig att meddela kunduppgifterna noggrant


FPA har skickat ut ett brev om förnyelserna och den nya kunduppgiftsblanketten till alla kunder. Det är viktigt att kunderna fyller i uppgifterna så noggrant som möjligt, för att kunden inte ska behöva komplettera uppgifterna senare. Om blanketten är noggrant ifylld underlättar det anordnandet av kundens tolktjänst och uppdateringen av kunduppgifterna.

– Vi önskar att kunderna har tålamod och tillförsikt när den nya tjänsten nu kommer i gång. Det tar tid att behandla blanketterna och föra in de uppdaterade kunduppgifterna. Det kan i sin tur leda till att skapandet av tolklistor åt kunderna drar ut på tiden.

Detta hindrar ändå inte kunden från att beställa tolk. Kunden kan alltså beställa tolk i vanlig ordning. Om kunden vill ha en tolklista, men listan ännu inte är klar, kan beställningar göras utan lista.

Närmare information till kunderna: www.fpa.fi/tolktjanst