Statistik över underhållsstöd

Den färskaste publiceringen 26.6.2019:
År 2018 betalade FPA sammanlagt 2 887,8 miljoner euro i familjeförmåner. Av detta belopp var barnbidragens andel störst, dvs. 1 369,3 miljoner euro. I föräldradagpenningar betalades 908,9 miljoner, i barnavårdsstöd samman-lagt 393,3 miljoner, i moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag samman-lagt 9,3 miljoner och i underhållsstöd 207,0 miljoner euro. FPA Statistik, Förmåner till barnfamiljer (pdf)

Produkter som innehåller statistik över underhållsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi