Statistik över underhållsstödet

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 4.6.2018:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2017 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.
Läs mer

Produkter som innehåller statistik över underhållsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Underhållsstöd är ett stöd som FPA betalar i syfte att trygga underhållet för ett barn när barnet inte får underhållsbidrag av den förälder som är underhållsskyldig. FPA sköter också indrivningen av obetalda underhållsbidrag. Statistiken över underhållsstödet ger en helhetsbild av det underhållsstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över mottagarna och de barn som omfattas av underhållsstödet samt över de underhållsstöd som betalats ut och de underhållsbidrag som drivits in.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över underhållsstödet

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi