Statistik över underhållsstöd

Den färskaste publiceringen 4.6.2018:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2017 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.
Läs mer

Produkter som innehåller statistik över underhållsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi