Statistik över barnbidrag

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över barnbidrag

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Barnbidraget är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barnfamiljer har. Barnbidrag betalas för alla barn under 17 år som är bosatta i Finland. Statistiken över barnbidrag beskriver det barnbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik över de familjer och barn som har fått barnbidrag samt över utbetalda barnbidrag.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över barnbidrag

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi