Statistik över barnavårdsstöd

Den färskaste publiceringen 26.6.2019:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2018 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.
Läs mer.

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi