Statistik över barnavårdsstödet 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över barnavårdsstödet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

De lagstadgade barnavårdsstöden är månatliga stöd som betalas till familjer som ett sätt att från samhällets sida ekonomiskt stödja ordnandet av dagvården för barn under skolåldern och för barn som inleder sin skolgång. Barnavårdstödet består av hemvårdsstöd, privatvårdsstöd, partiell vårdpenning och flexibel vårdpenning.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över barnavårdsstödet

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi