Statistik över föräldradagpenningar

Den färskaste publiceringen 5.5.2022:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2021 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2021 hade 82 686 mödrar och 60 710 fäder föräldradagpenning. Både antalet fäder och antalet mödrar växte jämfört med året innan. För 89 % av föräldradagpenningsdagarna betalades ersättningen till modern. Andelen dagar som ersattes till fäderna ökade från 10,8 % till 11,1. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Stapeldiagram över föräldradagpenningdagar som ersatts till mödrar och fäder.

Produkter som innehåller statistik över föräldradagpenningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi

Läs mer