Statistik över föräldradagpenning

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över föräldradagpenning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

De som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Med stöd av lagen har de under vissa förutsättningar rätt till föräldradagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av graviditet och vård av barn. Statistiken över föräldradagpenningarna ger en bild av hur familjens utkomst tryggas då familjen får ett barn eller tar emot ett adoptivbarn.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över föräldradagpenning

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi