Statistik över föräldradagpenningar

Produkter som innehåller statistik över föräldradagpenningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi