Statistik över moderskapsunderstöd

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över moderskapunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Moderskapsunderstödet är en av de lagstadgade förmåner genom vilka samhället strävar efter att jämna ut de kostnader som barn innebär för familjerna. Förutom att ersätta kostnader som orsakas av barnafödsel eller adoption har moderskapsunderstödet även ett hälsopolitiskt syfte, nämligen att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande. Statistiken över moderskapsunderstöd innehåller uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp. Den innehåller även uppgifter om utbetalda adoptionsbidrag.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över moderskapunderstöd

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot(at)kela.fi