Statistik över moderskapsunderstöd

Den färskaste publiceringen 5.5.2022:
Publikationen FPA-statistik, Förmåner till barnfamiljer 2021 innehåller centrala uppgifter om de föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd, barnbidrag, barnavårdsstöd och underhållsstöd som Folkpensionsanstalten, FPA, betalar ut.

År 2021 fick 47 071 familjer moderskapsunderstöd, vilket var 4 % mindre än föregående år. Förhöjt moderskapsunderstöd betalades till 640 familjer på grund av att fler än ett barn fötts eller adopterats samtidigt. Sammanlagt utbetalades 48 390 moderskapsunderstöd, av vilka 67 % i form av en moderskapsförpackning. Länk till publikationen (helda.helsinki.fi).

Ringdiagram över av FPA utbetalda förmåner till barnfamiljer.

Produkter som innehåller statistik över moderskapsunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen, Reeta Pösö
tilastot@kela.fi