Statistik över studiestöd 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över studiestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistik över studiestödet beskriver hur samhället stöder de studerandes försörjning under studietiden. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp i euro. Dessutom presenteras uppgifter om måltidsstöd för högskolestuderande, studielån, räntebidrag för studielån, studielånsavdrag och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över studiestöd

Kontaktinformation

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373
tilastot(at)kela.fi