Statistik över studiestöd 

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 4.4.2018:
För de studerande som fick studiestöd år 2016 var inkomsterna år 2016 i genomsnitt 7 980 euro. Summan innehåller skattepliktiga inkomster och stipendier som är avsedda att trygga försörjningen, frånsett studiepenningen. Inkomsterna för mottagarna av studiestöd har stigit i jämförelse med tidigare år, eftersom de år 2015 i genomsnitt var 7 770 euro och år 2014 i genomsnitt 7 720 euro.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över studiestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373
tilastot(at)kela.fi

Ilpo Lahtinen (Studiestödsgruppen)
020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi