Statistik över studiestöd 

Den färskaste publiceringen 15.12.2021:

Coronaåret 2020 påverkade de studerandes liv på många olika sätt. Studiestöd lyftes mer än tidigare medan användningen av skolresestöd och måltidsstöd minskade.

På grund av coronaepidemin minskade antalet arbetsplatser inom många sådana branscher som är populära bland studerande. Det här ledde till ett ökat behov av studiestöd. Tydligast syns ökningen i användningen av sommarstudiestöd: i juli 2020 fick 31 700 studerande studiestöd, vilket är en tredjedel mer än i juli 2019.

Läsåret 2020–2021 fick 293 600 personer studiestöd, vilket var 4 procent mer än läsåret 2019–2020. Mest ökade antalet studiestödstagare i yrkeshögskolorna (7 %). Läsåret 2020–2021 lyfte 171 100 studerande studielån, vilket är 7 750 fler än läsåret 2019–2020. FPA-statistik | Studieförmåner 2020/21 (helda.helsinki.fi)

Stapeldiagram över mottagare av studiestöd läsåren 2005/2006-2020/21. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över studiestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Terhi Rautesalo
020 6341528
tilastot@kela.fi

Ilpo Lahtinen
020 634 3254
fornamn.efternamn@fpa.fi