Statistik över skolresestöd 

Den färskaste publiceringen 15.12.2021:
Läsåret 2020/2021 fick nästan 42 000 personer stöd för skolresor. Av stödtagarna var 69 % studerande vid yrkesläroanstalter. FPA-statistik | Studieförmåner 2020/21 (helda.helsinki.fi)

År 2020 uppgick kostnaderna för skolresestödet till 34 miljoner euro (–21 %). Av kostnaderna utgjordes 30 % av ersättningar till Matkahuolto. (Figur.)

Ringdiagram över kostnaderna för stödet för skolresor efter betalningsmottagare. Figurens innehåll beskrivs i texten.

 

Produkter som innehåller statistik över skolresestöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Terhi Rautesalo
020 6341528
tilastot@kela.fi