Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Den färskaste publiceringen 1.12.2021:
Som en följd av coronaepidemin ökade antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner i april 2020 till en högre nivå än någonsin tidigare under 2000-talet. Antalet mottagare av grunddagpenning ökade i april 2020 för sin del med så mycket som 160 procent till 68 500 personer. Antalet mottagare av grunddagpenning var under året 24 procent högre än år 2019. Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2020 (helda.helsinki.fi)

Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsförmåner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Läs mer