Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsförmåner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över arbetslöshetsskydd som administreras av FPA ger en helhetsbild av grundskyddet för arbetslösa som betalas av FPA. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas för tid med aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar och rörlighetsunderstöd. Uppgifterna i statistiken grundar sig på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över arbetslöshetsförmåner från FPA

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot(at)kela.fi