Statistik över arbetslöshetsskyddet i Finland 

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 11.10.2018:
Antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner sjönk betydligt år 2017. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning sjönk betydligt, men också antalet mottagare av grundtrygghetsförmåner började sjunka efter rekordsiffrorna vid ingången av året.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas för tid med aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar och rörlighetsunderstöd. Uppgifterna i statistiken grundar sig på Finansinspektionens register över förmånstagare inom arbetslöshetsskyddet, på månatliga data som arbetslöshetskassorna eller deras betalningssystem levererar till Finansinspektionen samt på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över arbetslöshetsskyddet i Finland

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot(at)kela.fi