Statistik över arbetslöshetsskyddet i Finland 

Producent: FPA och Finansinspektionen

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera. 
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över arbetslöshetsskyddet i Finland ger en helhetsbild av de arbetslöshetsförmåner som betalats ut i Finland under arbetslöshetstid. Den inkluderar också de förmåner för arbetslösa som utbetalas för tid med aktiva åtgärder, samt alterneringsersättningar och rörlighetsunderstöd. Uppgifterna i statistiken grundar sig på Finansinspektionens register över förmånstagare inom arbetslöshetsskyddet, på månatliga data som arbetslöshetskassorna eller deras betalningssystem levererar till Finansinspektionen samt på FPA:s statistikregister för arbetslöshetsskydd.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över arbetslöshetsskyddet i Finland

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot(at)kela.fi