Statistik över arbetslöshetsförmåner i Finland 

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 15.10.2019: Arbetslöshetskassorna och FPA betalade ut arbetslöshetsförmåner för totalt 3 895 miljoner euro år 2018. Arbetslöshetskassornas andel var 1 931 miljo­ner och FPA:s 1 964 miljoner. Beloppet av de förmåner som betala­des ut var 13,3 procent mindre än år 2017. Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland (pdf).

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot(at)kela.fi