Statistik över arbetslöshetsförmåner i Finland 

Den färskaste publiceringen 1.12.2021:
Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning mer än fördubblades jämfört med ett år tidigare. Under hela år 2020 hade totalt 455 800 arbetssökande inkomstrelaterad dagpenning, vilket var 86 procent fler än året innan. Arbetslöshetskassorna betalade under år 2020 inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstid till 243 600 personer. Antalet var femfaldigt jämfört med föregående år.  Statistik om arbetslöshetsskyddet i Finland 2020 (helda.helsinki.fi)

Figurens innehåll beskrivs i texten.

 

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi

Läs mer