Statistik över arbetslöshetsförmåner i Finland 

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 11.10.2018:
Antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner sjönk betydligt år 2017. Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning sjönk betydligt, men också antalet mottagare av grundtrygghetsförmåner började sjunka efter rekordsiffrorna vid ingången av året.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över arbetslöshetsskyddet

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot(at)kela.fi