Statistik över pensionsstödet 

Producent: FPA

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna

Beskrivning

Pensionsstödet är en förmån som varar i flera år. Syftet är att trygga försörjningen för de personer som omfattas av stödet innan de övergår till ålderspension. Personer som har fyllt 60 år och är födda före den 1 september 1956 och som har varit arbetslösa praktiskt taget utan avbrott i 5 år kan ansöka om pensionsstöd.
Läs den fullständig beskrivning.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över pensionsstödet

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi