Statistik över pensionsstöd

Producent: FPA

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi