Statistik över FPA-pensioner 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över FPA-pensioner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem; folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Statistiken över FPA-pensioner ger en helhetsbild av de pensionsförmåner som administreras av FPA.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över FPA-pensioner

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi