Statistik över FPA-pensioner 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över FPA-pensioner

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi