Statistik över de totala pensionsutgifterna i Finland

Producent: Pensionsskyddscentralen (PSC)

Produkter som innehåller statistik över de totala pensionsutgifterna i Finland

Statistikpublikationer

Beskrivning

Det finländska pensionssystemet är uppdelat på flera aktörer. De totala pensionsutgifterna i vårt land består sålunda av pensioner som betalas ut från flera olika håll och system. Arbetspensionerna betalas av arbetspensionsbolag, -stiftelser och -kassor inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn betalas arbetspensionerna av offentliga sektorns egna pensionsanstalter. Folkpensionssystemets pensioner betalas ut av FPA. I de totala pensionsutgifterna ingår även pensionerna enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om trafikförsäkring samt enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i militärtjänst (s.k. SOLITA-pensioner).
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över de totala pensionsutgifterna i Finland (PSC:s webbplats)

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi