Statistik över militärunderstöd 

Den färskaste publiceringen 24.5.2019:
minskade antalet mottagarhushåll med 2,2 procent (195 hushåll). På månadsnivå fck 4 041 hushåll militärunderstöd (medeltal av antalet mottagare i februari–december). Antalet mottagare minskade något jämfört med medeltalet för februari–december 2017 (4 115). Rätt till understöd hade totalt 9 960 personer.
Av dem som mottagit militärunderstöd var ungefär 90 procent beväringar. Civiltjänstgörarnas andel var 7 procent och de anhörigas 4 procent. FPA-statistik | Militärunderstöd 2018 (pdf)

Produkter som innehåller statistik över militärunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot (at) kela.fi