Statistik över militärunderstöd 

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 21.5.2018:
År 2017 fick 8 938 hushåll militärunderstöd. Jämfört med föregående år minskade antalet mottagare med 2,8 procent (254 hushåll). På månadsnivå fick 4 115 hushåll militärunderstöd (medeltal av antalet mottagare i februari–december). Antalet mottagare var närapå oförändrat jämfört med medeltalet för februari–december 2016 (4 184). Rätt till understöd hade totalt 10 380 personer.

Av dem som mottagit militärunderstöd var ungefär 88 procent beväringar. Civiltjänstgörarnas andel var 8 procent och de anhörigas 5 procent.
FPA-statistik | Militärunderstöd 2017 (pdf)

Produkter som innehåller statistik över militärunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Syftet med militärunderstödet är att trygga försörjningen för värnpliktiga eller kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst och deras anhöriga under militär- och civiltjänstgöringen. Statistiken över militärunderstödet beskriver det militärunderstöd som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av militärunderstöd och de personer som omfattas av understödet samt om de utbetalda beloppen.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över militärunderstödet

Kontaktinformation

Sami Tuori
020 634 1887
tilastot (at) kela.fi