Statistik över militärunderstöd 

Den färskaste publiceringen 11.3.2022:
År 2021 fick 9 280 personer militärunderstöd. Jämfört med föregående år ökade antalet mottagare med 1,9 procent. Utgifterna för militärunderstödet var totalt 17,1 miljoner euro, vilket var 4 procent mer än föregående år. FPA-statistik. Militärunderstöd 2021 (helda.helsinki.fi).

Av de militärunderstöd som betalades ut under 2021 betalades 83 procent till män som fullgjorde beväringstjänst, 11 procent till kvinnor som fullgjorde frivillig militärtjänst, 4 procent till anhöriga och 3 procent till civiltjänstgörare.

Utbetalda militärunderstöd 2021. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över militärunderstöd

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi