Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Den färskaste publiceringen 14.2.2018: År 2017 betalade FPA sammanlagt 2 003 miljoner euro i bostadsbidrag, vilket är 4 % mer än året innan.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi