Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Den färskaste publiceringen 29.4.2022:

Bostadsbidrag för pensionstagare betalades till 210 441 personer, vilket var 1,3 % färre än året innan.

Av mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare var 92 % ensamboende i december 2021. Endast 8 % av bidragstagarna, det vill säga cirka 17 000 personer, levde i parförhållanden. Av bidragstagarna hade 83 % folkpension och 15 % arbetspension. FPA-statistik | Bostadsbidrag 2021 (helda.helsinki.fi)

Ringdiagram över mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare, familjeklass i december 2021

Produkter som innehåller statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Markus Latva-Hirvelä
Margit Tepponen
tilastot@kela.fi