Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi