Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 14.2.2018: År 2017 betalade FPA sammanlagt 2 003 miljoner euro i bostadsbidrag, vilket är 4 % mer än året innan.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över stödmottagarna, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen av bostadsbidrag. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över bostadsbidrag för pensionstagare

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi