Statistik över det allmänna bostadsbidraget

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över det allmänna bostadsbidraget beskriver de allmänna bostadsbidrag som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av allmänt bostadsbidrag (hushåll), bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över bostadsbidrag för pensionstagare, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över det allmänna bostadsbidraget

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi