Statistik över allmänt bostadsbidrag

Den färskaste publiceringen 21.12.2021:
År 2020 betalades allmänt bostadsbidrag totalt 1 567 miljoner euro. Förmånsutgifterna för det allmänna bostadsbidraget ökade med 4,8 % jämfört med året innan. I december 2020 hade 402 559 hushåll allmänt bostadsbidrag. Antalet var 6 % större än i december 2019. FPA-statistik, Bostadsbidrag 2020 (helda.helsinki.fi)

I december 2020 hörde 15,5 % av befolkningen under 65 år till hushåll med allmänt bostadsbidrag. Det var vanligast att få bostadsbidrag i storstäder, särskilt i universitetsstäder där det finns många studerande. I till exempel Åbo, Joensuu, Tammerfors och Jyväskylä fick var fjärde kommuninvånare under 65 allmänt bostadsbidrag. I Fasta Finland var andelen bidragstagare minst i Luhanga, endast 2,5 %. (Figur.)

Karta över personer i hushåll med allmänt bostadsbidrag, andel av kommunens befolkning under 65 år. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Sami Tuori
Anna Koski
tilastot@kela.fi

Läs mer