Statistik över allmänt bostadsbidrag

Den färskaste publiceringen 26.6.2019:
År 2018 betalades sammanlagt 2 112,3 miljoner euro ut i bostadsbidrag. Beloppet ökade med 5 % från året innan. (Figur 3.) I bostadsbidrag för pensionstagare betalades 600,1 miljoner euro, vilket var 28 % av samtliga bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidragets andel var 70 %, totalt 1 488,9 miljoner euro. I bostadstillägg till studiestödet betalades 9,2 miljoner euro och i bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet 14 miljoner euro. FPA-statistik, Bostadsbidrag (pdf).

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi