Statistik över det allmänna bostadsbidraget

Den färskaste publiceringen 27.6.2018:
År 2017 betalades sammanlagt 2 003,0 miljoner euro ut i bostadsbidrag. Beloppet ökade med 4 % från året innan. I bostadsbidrag för pensionstagare betalades 581,0 miljoner euro, vilket var 29 % av samtliga bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidragets andel var 63 %, totalt 1 260,8 miljoner euro. I bostadstillägg till studiestödet betalades 145,6 miljoner euro, och dess andel var 7 %. I bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet betalades 15,5 miljoner euro.
Läs mer.

Produkter som innehåller statistik över det allmänna bostadsbidraget

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Heidi Kemppinen
020 634 1307
tilastot (at) kela.fi