Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter 

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Produkter som innehåller statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport om databasen som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över läkemedel och ersättningsrättigheter baserar sig på systemet med läkemedelsersättningar inom den allmänna sjukförsäkringen. Statistiken över specialersättningsrättigheter och de sjukdomar som berättigar till specialersättning ger en synnerligen god överblick över olika sjukdomars förekomst i Finland.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Kontaktinformation

Timo Partio
020 634 1382

Siru Keskinen
020 634 1372

tilastot (at) kela.fi