Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter 

Producent: Folkpensionsanstalten (FPA)

Den färskaste publiceringen 8.5.2019:
I slutet av år 2017 fanns det cirka 2,8 miljoner, till totalt 1 387 000 personer, av FPA beviljade ersättningsrättigheter för specialersatta läkemedel, begränsat special- eller grundersatta och kliniska näringspreparat. Antalet personer med ersättningsrättigheter steg med nästan 16 000 personer (1 %). Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373

tilastot (at) kela.fi