Statistik över recept och ersatta läkemedel 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över recept och ersatta läkemedel

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Statistiken över läkemedelskostnader och -ersättningar innehåller uppgifter om ersättningar för receptbelagda läkemedel statistikförda enligt tidpunkten för inköpet. Samtliga personer som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen. I princip kan alla dessa beviljas ersättning för kostnader för ersättningsgilla läkemedel som en läkare eller tandläkare ordinerat. Sjukförsäkringen ersätter endast läkemedelsbehandling som ges inom öppenvården; läkemedel som används vid offentliga sjukhus ersätts inte.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över recept och ersatta läkemedel

Kontaktinformation

Anna Koski-Pirilä
020 634 1373
tilastot (at) kela.fi

Timo Partio
020 634 1382
tilastot (at) kela.fi