Statistik över sjukvårdsersättningar

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 31.8.2018:
Var tredje person i åldern 55–74 år besökte privat tandvård år 2017. Äldre personer använder sig av privat tandvård mest i Österbotten, minst i Suomussalmi och Salla.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över sjukvårdersättningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Timo Partio
020 634 1382

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi