Statistik över sjukvårdsersättningar

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 31.8.2018:
Var tredje person i åldern 55–74 år besökte privat tandvård år 2017. Äldre personer använder sig av privat tandvård mest i Österbotten, minst i Suomussalmi och Salla.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över sjukvårdersättningar

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Alla som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdskostnader som kan ersättas är kostnaderna för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, kostnaderna för sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt kostnaderna för resor som gjorts på grund av sjukdom. Hälso- och sjukvårdstjänster inom öppenvården är privatläkar-, privattandläkar- och munhygienisttjänster samt läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och behandling på privata undersöknings- och vårdinrättningar. Statistiken över sjukvårdsersättningar används för att följa upp läkemedelskostnadsutvecklingen samt för att beskriva i vilken omfattning privata sjukvårdstjänster inom öppenvården anlitas.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över sjukvårdsersättningar

Kontaktinformation

Timo Partio
020 634 1382

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi