Statistik över sjukdagpenning 

Producent: FPA

Produkter som innehåller statistik över sjukdagpenning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Beskrivning

Alla som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Enligt lagen har de rätt till sjukdagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av kortvarig arbetsoförmåga, förutsatt att de uppfyller villkoren för erhållande av sjukdagpenning. Statistiken över sjukdagpenning ger en bild av arbetstagarnas och företagarnas utkomstskydd vid arbetsoförmåga. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över mottagarna av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar. Sjukdagpenningsstatistiken kan med vissa förbehåll användas också för att beskriva sjukfrekvensen hos den arbetsföra aktiva befolkningen. På grund av självrisktiden omfattar statistiken endast sjukperioder som varat över 10 dagar.
Läs den fullständiga beskrivningen.

Kvalitetsbeskrivning

Kvalitetsbeskrivning: Statistik över sjukdagpenningen

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi