Statistik över sjukdagpenningar

Producent: FPA

Den färskaste publiceringen 24.9.2019:
År 2018 fick 60 % av befolkningen i Södra Savolax ersättning för grun­dersättningsgilla läkemedel. Andelen var störst i hela landet. Motsvarandebefolkningsandel var minst på Åland (42 %). Andelen mottagare av ersätt­ning för specialersättningsgilla läkemedel var störst i Kajanaland (30 %)och minst på Åland (16 %). Ersättning för privatläkararvoden fick 33 % avbefolkningen i Satakunta och 13 % av befolkningen på Åland. Ersättningar för resor betalades till 18 % av befolkningen i Kajanaland och till 8 % avbefolkningen i Nyland och på Åland. FPA Statistik| Sjukförsäkring 2018 (pdf).

Produkter som innehåller statistik över sjukdagpenning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Siru Keskinen
020 634 1372
tilastot (at) kela.fi