Statistik över företagshälsovård 

Den färskaste publiceringen 27.6.2019:
Enligt FPA:s ersättningsuppgifter omfattades 1 855 000 arbetstagare år
2017 av företagshälsovård ordnad av arbetsgivare, vilket är 1,1 % mer än
året innan (figur 1). Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över företagshälsovård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
020 634 1535
tilastot (at) kela.fi