Statistik över företagshälsovård 

Den färskaste publiceringen 13.6.2022:

De ersättningar för företagshälsovård som FPA betalade ut till arbetsgivarna år 2020 uppgick till 371 miljoner euro, vilket var 1,1 % mer än år 2019.

De genomsnittliga kostnaderna per arbetstagare som omfattas av företagshälsovården var 453 euro och ersättningarna 191 euro. Arbetsplatsens storlek inverkar på de genomsnittliga kostnaderna för företagshälsovården: i små resultatenheter är de genomsnittliga kostnaderna lägre än i stora resultatenheter. FPA-statistik. Företagshälsovård 2020 (helda.helsinki.fi).

Linjediagram över företagshälsovårdskostnader per person som omfattas av företagshälsovården efter arbetsplatsens storlek 2010–2020. Figurens innehåll beskrivs i texten.

Produkter som innehåller statistik över företagshälsovård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi