Statistik över företagshälsovård 

Den färskaste publiceringen 19.6.2018:
År 2017 uppgick kostnaderna för företagarnas företagshälsovård till 5,2 miljoner euro. FPA betalade 3,4 miljoner euro i ersättning, vilket var 19% mindre än året innan. I ersättningar för förebyggande företagshälsovård utbetalades 3,8 miljoner euro.
Läs mer (på finska).

Produkter som innehåller statistik över företagshälsovård

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Timo Partio
020 634 1382
tilastot (at) kela.fi