Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den färskaste publiceringen 14.6.2019:
År 2018 hade 13 700 personer handikappbidrag för personer över 16 år. Antalet har ökat med cirka 30 % sedan år 2010. I juni 2015 trädde en lagändring i kraft, enligt vilken rätten till handikappbidrag med grundbelopp inte längre förutsätter särskilda kostnader.
Läs mer.

Produkter som innehåller statistik över förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi