Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den färskaste publiceringen 19.3.3021:

Vid utgången av 2020 fick totalt 37 466 barn handikappbidrag för personer under 16 år. Av dem fick 23 146 (62 %) bidraget på grund av psykiska sjukdomar och syndrom eller beteendestörningar. Jämfört med år 2010 har antalet bidragstagare i den här sjukdomshuvudgruppen ökat med 72 %.

De största sjukdomsgrupperna inom huvudgruppen psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar var störningar i den psykologiska utvecklingen (11 511), beteendestörningar och emotionella störningar med debut under barndom och ungdomstid (7 656) samt psykisk utvecklingsstörning (2 960).

Antalet mottagare av handikappbidrag för personer under 16 år på grund av störningar i den psykologiska utvecklingen har på tio år ökat med 80 %. Antalet mottagare av bidrag på grund av beteendestörningar och emotionella störningar har från år 2010 ökat med ungefär 92 % och antalet mottagare av bidrag på grund av psykisk utvecklingsstörning har ökat med 28 %.

FPA-statistik. Förmåner för personer med funktionsnedsättning 2020 (helda.helsinki.fi).

Mottagare av handikappbidrag för personer under 16 år på grund av psykiska sjukdomar och syndrom eller beteendestörningar 2010–2020.

Produkter som innehåller statistik över förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Kontaktinformation

Reeta Pösö, Siru Keskinen
tilastot@kela.fi