Statistik över FPA:s förmåner för personer med funktionsnedsättning

Den färskaste publiceringen 6.3.2020:
I slutet av 2019 var antalet mottagare av handikappförmåner (ekonomiska bidrag) sammanlagt 264 700, dvs. 4,8 % av hela befolkningen. Den långvariga ökningen av antalet mottagare av handikappförmåner stannade av 2015. Det finns skillnader i utvecklingen mellan förmånsslagen.
Läs mer.

Utbetalda handikappförmåner 2005–2019

Produkter som innehåller statistik över förmåner för personer med funktionsnedsättning

Statistikpublikationer

Statistikdatabasen Kelasto

Bakom länken finns en dynamisk rapport som användaren kan redigera.
Bruksanvisning för Kelasto-rapporterna.

Kontaktinformation

Reeta Pösö
020 634 1358
tilastot (at) kela.fi