Europeiska sjukvårdskortet

Den som är sjukförsäkrad i Finland kan om han eller hon så vill beställa ett europeiskt sjukvårdskort av FPA. Med det europeiska sjukvårdskortet kan innehavaren påvisa sin rätt till sjukvård då han eller hon är på resa i EU- och EES-länder och i Schweiz. Om man insjuknar akut eller råkar ut för en olyckshändelse utomlands får man med kortet sjukvård till samma pris och enligt samma praxis som de som bor i landet eller vid resmålet. Det europeiska sjukvårdskortet gäller i alla EU- och EES-länder och i Schweiz inom den offentliga hälso- och sjukvården och på sådana privata läkarmottagningar och sjukhus som har ingått sjukförsäkringsavtal.

Ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats i Finland ska inte användas i Finland.

Det europeiska sjukvårdskortet är giltigt högst två år. FPA skickar automatiskt ett nytt kort om innehavaren alltjämt omfattas av den finska sjukförsäkringen.

Det europeiska sjukvårdskortet är blått både på fram- och baksidan. På framsidan finns innehavarens personuppgifter.

Uppgifter som finns på kortet

Allmänna uppgifter

  • kortets namn (EUROPEISKT SJUKVÅRDSKORT)
  • Europeiska unionens symbol som innehåller den officiella förkortningen för den stat som beviljat kortet (FI)
  • kod för den inrättning som beviljat kortet (sifferserie-FPA)
  • kortets nummer
  • den sista giltighetsdagen

Personuppgifter

  • efternamn och alla förnamn
  • födelsedatum
  • personbeteckning
  • egenhändig namnteckning på kortets baksida