Ofta räcker det med ett samtal

FPA ger telefonservice mån–fre kl. 8–16, dvs. senare än serviceställen. Servicenumren är indelande enligt livssituation och har kundservicesakkunnig som är insatta i ärendena i fråga. De har tillgång till samma uppgifter och datasystem som kundservicesakkunnig på serviceställen. För ett samtal debiteras normal samtalsavgift.

För vem

Om din kund behöver rådgivning gällande förmåner, vill komplettera sin ansökan eller anmäla förändringar, kan du uppmana honom eller henne att ringa till ett servicenummer. Vid mera omfattande ärenden rekommenderas att man bokar en telefontid så att kundservicesakkunnig kan sätta sig in i fallet redan på förhand.

Telefonservice lämpar sig utmärkt för kunder som inte har tillgång till dator, inte kan sköta sina ärenden under tjänstetid och som har svårt att resa på grund av långa avstånd eller rörelsehinder. 

Det lönar sig att ringa på morgonen eller kvällen. Om numret är upptaget kan kunden be att bli uppringd. När FPA ringer upp kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. På serviceställen betjänas kunderna med eller utan tidsbokning men telefonservicen sköts inte längre här.

Läs mer