Socialservices - visste du att

Visste du att,

En anställd inom socialväsendet kan för att sköta sina arbetsuppgifter se vissa uppgifter om kundens FPA-förmåner.

Socialservices - visste du att