Rehabiliteringspenning

På de här sidorna finns information om rehabiliteringspenningen som riktar sig till läkare och hälsovårdspersonal.

Syftet med rehabiliteringspenningen är att trygga försörjningen under rehabiliteringstiden. FPA kan bevilja rehabiliteringspenning om  klienten har ett rehabiliteringsbeslut

  • från FPA
  • företagshälsovården
  • en kommun eller samkommun.

Rehabiliteringspenning kan betalas ut även för tid med läroavtalsutbildning och en anpassningsträningskurs finansierad med vinstmedel från Veikkaus (före år 2017 med stöd av RAY). Vidare kan för ungdomar under 20 år betalas ut rehabiliteringspenning för unga för tid med intensifierad rehabilitering.

För att rehabiliteringspenning ska kunna beviljas ska följande allmänna villkor för beviljande av rehabilitering uppfyllas för varje klient

  • klienten är 16–67 år
  • syftet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska hållas kvar i arbetslivet, återgå till arbete eller börja arbeta.

Läs mer