Servicebeskrivningar för rehabilitering

FPA övervakar rehabiliteringens kvalitet med hjälp av servicebeskrivningar. Servicebeskrivningarna beskriver rehabiliteringsprocessen, hur den framskrider och vilka kvalitetskraven är. På detta sätt garanteras klienten en högklassig rehabilitering. Servicebeskrivningarna gäller yrkesinriktad, medicinsk och prövningsbaserad rehabilitering.