Adoption och stöden till familjen

Familjeförmånerna är till en stor del desamma för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. En skillnad är att adoptivföräldrar inte kan få moderskapspenning, men föräldrapenningsperioden är i stället längre. Under Förmåner för regnbågsfamiljer kan du läsa om adoption utom och inom familjen i regnbågsfamiljer.

Föräldrar som adopterar ett barn från ett annat land kan också ansöka om adoptionsbidrag hos FPA för kostnaderna för adoptionen.

När får adoptivföräldrar förmåner från FPA?

För att adoptivföräldrar ska ha rätt till förmåner från FPA måste de omfattas av den finländska sociala tryggheten.

On du adopterar ett barn från ett annat land är villkoren för att du ska få adoptionsbidrag, moderskapsunderstöd, föräldrapenning och faderskapspenning att adoptionen har skett via en internationell adoptionstjänst och att nämnden för adoptionsärenden har beviljat dig tillstånd för adoptionen. Nämnden för adoptionsärenden lyder under Valvira. I Finland sköts internationella adoptioner av Interpedia, Rädda Barnen rf och Helsingfors stads socialverk.

Om du adopterar ett barn från ett annat land utan att anlita adoptionstjänst kan du inte få adoptionsbidrag, moderskapsunderstöd, föräldrapenning eller faderskapspenning. Du kan ändå få barnbidrag och hemvårdsstöd för ett barn under 3 år.

De som adopterar ett barn från Finland är berättigade till förmåner från FPA. Adoptioner i Finland sköts av kommunens socialvårdsorgan eller av en adoptionsbyrå.