Ägarbostad

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i en ägarbostad. Som ägarbostad betraktas en aktielägenhet eller ett egnahemshus av vilket hushållet äger minst 50 procent.

Som ägarbostad betraktas också en samägd bostad och en bostad där hushållet står för boendeutgifterna på samma sätt som i fråga om en ägarbostad. En sådan situation är det t.ex. fråga om när en efterlevande make har behållit besittningsrätten till en bostad som ägs av dödsboet.

Vissa typer av ägarbostäder har finansierats med lån som tagits av fastighetsbolaget och som täcker en stor del av bostadens totala köpesumma. Också dessa bostäder betraktas som ägarbostäder eftersom äganderätten övergår till köparen när affären görs.

En bostad som ägs av ett företag eller ett fastighetsaktiebolag betraktas som ägarbostad trots ett eventuellt hyresavtal, om företagaren själv bor där och har bestämmanderätt i företaget (minst 50 procents innehav eller motsvarande bestämmanderätt).