Aktielägenhet

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i en aktielägenhet.

Som boendeutgifter i fråga om en aktielägenhet godkänns underhålls- och finansieringsutgifter för bostaden, det vill säga

 • vederlag (även extra vederlag)
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat
 • 73 procent av de månatliga räntorna på de personliga lån som tagits för anskaffning och ombyggnad av bostaden.

Om vattenavgiften inte ingår i vederlaget utan betalas separat, godkänns som vattenavgift per person 18 euro/månad.

Hushållets storlek euro/mån Landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen. euro/mån. Landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. euro/mån.
Som uppvärmningskostnader som betalas separat godkänns
person 41 43 44
+ för varje ytterligare person 14 15 15

Av räntorna på bostadslån beaktar FPA endast den del som hushållet själv har betalat. Av räntorna på t.ex. räntestödslån godkänner FPA som boendeutgifter endast den del som hushållet själv betalar.

FPA godkänner låneräntor som boendeutgifter endast då lånet har beviljats av ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn, som till exempel:

 • staten
 • en kommun
 • en församling
 • en bank
 • en försäkringsanstalt
 • en hypoteksförening
 • en pensionsstiftelse
 • en pensionskassa.

Som bostadslån godkänner FPA inte lån från byggherre eller arbetsgivare eller obetalda köpesummor.