Alektinib (Alecensa) begränsat specialersättningsgillt från 1.8.2019

Apoteksmeddelande 24/2019

Läkemedelspreparatet Alecensa som innehåller alektinib är enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat specialersättningsgillt (100 %) från 1.8.2019 vid sjukdomen maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets förordning

  • vid monoterapibehandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer
    • som första linjens behandling
    • när patienten tidigare har behandlats med krizotinib.

Apoteken kan från 1.8.2019 expediera Alecensa med specialersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 1504.
Folkpensionsanstalten beviljar utan särskild ansökan ersättningsrätt 1504 till personer som har gällande begränsad grundersättningsrätt 3001 för alektinib och som har köpt Alecensa med grundersättning på apoteket.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen