Ändringar i blankett SV 178r ”Ansökan - Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland”

Apoteksmeddelande 4/2022

Det kommer att göras ändringar i ansökningsblankett SV 178r (Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland). Ändringarna gäller främst infotexterna överst på blankettens första sida. Dessutom har det gjorts uppdateringar som beror på Brexit och blankettens språkdräkt har förtydligats.

Den uppdaterade blanketten SV 178r finns på FPA:s webbplats från och med 2.5.2022. De finskspråkiga blanketterna kan beställas från FPA:s blankettförråd från och med 25.4.2022. Blankett SV 178 på svenska trycks inte längre i fortsättningen på grund av liten åtgång. Blanketter ska inte beställas för mer än cirka 3 månaders behov åt gången.

FPA:s blankettförråd:
e-post: lomakevarasto@kela.fi
telefon 020 63 47703, kl. 12 - 14

Gamla SV 178- och SV 178r-blanketter som finns på apoteken ska förstöras.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen