Årssjälvrisken för läkemedelsersättningar 2021

Apoteksmeddelande 18/2020

År 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro.

Om årssjälvrisken överskrids, har kunden rätt till tilläggsersättning. Apoteket får uppgift om att årssjälvrisken har överskridits när kunden köper ett läkemedel, och kunden får tilläggsersättningen genast på apoteket.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen