Den begränsade rätten till grundersättning för certolizumab pegol (Cimzia) utvidgas 1.7.2019

Apoteksmeddelande 20/2019

Läkemedelspreparatet Cimzia som innehåller certolizumab pegol omfattas enligt läkemedelsprisnämndens beslut från 1.7.2019 förutom av det gällande beslutet även av begränsad rätt till grundersättning (40 %)

  • vid behandling av svår och svårbehandlad psoriasis hos vuxna som inte har svarat tillräckligt på, har en kontraindikation eller är överkänsliga mot andra systemiska behandlingar inklusive ciklosporin, metotrexat eller PUVA.

Apoteken kan från 1.7.2019 expediera Cimzia med grundersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 319.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen