De undantagsförfaranden gällande läkemedelsersättningar som varit i kraft under coronapandemin upphör att gälla 31.10.2021

Apoteksmeddelande 9/2021

FPA påminner om att de undantagsförfaranden under coronapandemin som gäller expedieringsintervallen för läkemedelsinköp och inköp av dosdispenserade läkemedel kan tillämpas på apoteken fram till 31.10.2021. Undantagsförfarandena kan inte längre tillämpas på sådana inköp som expedieras från och med 1.11.2021.

Apoteken har på särskilda grunder fått avvika från de expedieringsintervaller och flex-perioder som avses i sjukförsäkringsanvisningarna genom att under tilläggsuppgifter göra anteckningen ”corona”. Från och med 1.11.2021 godkänns inte längre tilläggsuppgiften ”corona” som grund för att man avviker från flexperioderna.

Apoteken har dessutom under coronapandemin fått avvika från dosdispenseringsperioderna som enligt anvisningarna ska vara två veckor. Från och med 1.11.2021 återgår man till normal praxis enligt vilken dosdispenserade läkemedel expedieras i satser för 2 veckor åt gången, såvida det inte finns grundad anledning till att förfara på något annat sätt. Om det finns en grundad anledning ska FPA meddelas om den i tilläggsuppgifterna om inköpet.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen