Emicizumab (Hemlibra) begränsat specialersättningsgillt från 1.7.2019

Apoteksmeddelande 19/2019

Läkemedelspreparatet Hemlibra som innehåller emicizumab är från 1.7.2019 enligt läkemedelsprisnämndens beslut begränsat specialersättningsgillt (100 %) vid sjukdomen kroniska koagulationsrubbningar

  • vid förebyggande behandling av blödningsepisoder hos patienter med hemofili A när patienten har inhiberande antikroppar mot faktor VIII och när immuntoleransinduktion misslyckas eller är olämplig.

Apoteken kan från 1.7.2019 expediera Hemlibra med specialersättning om kunden har beviljats ersättningsrätt 1503.

Folkpensionsanstalten beviljar utan särskild ansökan ersättningsrätt 1503 till personer som har gällande begränsad grundersättningsrätt 397 för emicizumab och som har köpt Hemlibra med grundersättning på apoteket.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen