Den begränsade rätten till grundersättning för evolokumab (Repatha) utvidgas 1.8.2019

Apoteksmeddelande 26/2019

Enligt beslut av läkemedelsprisnämnden omfattas läkemedelspreparatet Repatha som innehåller evolokumab från 1.8.2019 förutom av det gällande beslutet även av begränsad rätt till grundersättning (40 %)

  • vid behandling av hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi jämsides med diet och tillsammans med andra behandlingar för att sänka blodets fettvärden
    • när vuxna patienter med aterosklerotisk kärlsjukdom har en LDL-kolesterolhalt på över 3,6 mmol/l trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib), eller
    • när vuxna patienter med aterosklerotisk kärlsjukdom och minst en riskfaktor (diabetes med skada på målorgan, svår/omfattande aterosklerotisk sjukdom eller snabbt framskridande aterosklerotisk sjukdom) har en LDL-kolesterolhalt på över 2,6 mmol/l trots annan läkemedelsbehandling för att sänka blodets fettvärden (inklusive den maximalt tolererade dosen statin och ezetimib).

Apoteken kan från 1.8.2019 expediera Repatha med grundersättning om kunden har beviljats den nya ersättningsrättigheten 3015. Ersättning för Repatha kan fortfarande fås även utifrån ersättningsrättigheterna 388 och 292.

Läs också de till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal riktade meddelandena om läkemedelsersättningar.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen