Expedieringsintervaller under coronaviruspandemin

Apoteksmeddelande 4/2020 (Uppdaterat 9.3.2021)

Under coronaviruspandemin får apoteken på särskilda grunder avvika från de expedieringsintervaller och flexperioder som avses i sjukförsäkringsanvisningarna. I sådana fall uppger apoteken ”corona” under tilläggsinformationen om inköpet för FPA.

Syftet är att minska extra besök på apoteken för att minska spridningen av coronavirussmittan. 

Under coronavirusepidemin kan apoteken gå till väga enligt följande:

 • Apoteken kan enligt sin farmaceutiska bedömning tillämpa flexibilitet i expedieringsintervallerna i de situationer där det behövs
  • för att minska på antalet besök för kunder som använder ett eller flera läkemedel eller för personer som sköter kundens ärenden (t.ex. rytmisering av expeditionsintervallerna)
  • för att säkra läkemedelsbehandlingen för en kund som beordrats isolering, karantän eller annat förbud att lämna sitt hem på grund av coronavirusepidemin
   • det räcker med ett meddelande från kunden själv eller den som sköter kundens ärenden
  • för att säkra läkemedelsbehandlingen för en kund som frivilligt begränsar sin rörlighet eller
  • för att göra transporttidtabellerna för läkemedelsexpedieringarna flexiblare.
 • I de situationer som beskrivs ovan kan flexperioderna när det gäller expedieringsintervallerna förlängas med en vecka (7 dagar). Med andra ord kan kunden vid undantagsförfarande få ersättning när det av den läkemedelssats som köpts föregående gång finns kvar
  • fyra veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar tre månaders behandling
  • tre veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar två månaders behandling
  • två veckor innan den föregående satsen tar slut, när den preparatmängd som köpts föregående gång motsvarar en månads eller kortare tids behandling.

När apoteket beräknar expedieringsintervall med expedieringsintervallsräknaren kan apoteket lämna ut läkemedel med ersättning 7 dygn tidigare än det datum som räknaren meddelar.

Om det inte är möjligt att lämna ut ett läkemedel med ersättning kan apoteket och kunden diskutera möjligheten att köpa läkemedel utan ersättning. Apoteket hänvisar kunden till FPA för att söka ersättning.

FPA önskar att apoteken när de tillämpar undantagsförfarandet är uppmärksamma på att det finns tillräckligt med mediciner under coronaviruspandemin. Apoteken ombeds iaktta situationsanpassad prövning och ta ansvar för att det inte uppstår onödigt läkemedelssvinn.

Undantagsförfarandet kan inte tillämpas

 • Om läkemedelsförskrivaren har begränsat expedieringen av ett läkemedel (t.ex. mängd som ska expedieras på en och samma gång eller expedieringsintervall) ska läkemedelsförskrivarens begränsning iakttas.

 

Undantagsförfarandet gäller fram till 31.10.2021 om inte annat meddelas. Se apoteksmeddelande 1/2021: Undantagsförfarandena på grund av coronaviruspandemin fortsätter att tillämpas (publicerad 9.3.2021).

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen